MARTINUS  KOSMOLOGI  I  PRAKSIS

- det indre arbeide -

Martinustreff / "sirkulerende kosmologisk forum"

 

 
 

 

   

 

 

 

Programmet vårt for:

 

 

  

Den 2.feb- 2019: Foredragsholder; Tove Grytvik

tid: kl.13 - men vær der helst en halvtime før.
 

 

Tema: 'Karma og  Helse.....  '

- Tove skriver i mail;

Jeg ønsker å snakke om
Karma og  Helse.....  
Hvordan bruker vi vår intelligens- og følelseenergi  for å få en best mulig livsopplevelse? 
Hvordan kan vi være en ressurs for våre medvesen?
inspirert mest av Martinus, men også
Bruce lipton, Brene Brown, Anthony William, Mark Hyman, F.M. Alexander, m.fl. - og mine egne erfaringer med mye prøving og feiling. 

Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til henne på
988 28 168 om du kommer. Evt.mail til Birthe på 
birthe.overgaard@getmail.no

 

Martinus; «En kærlighed, der ikke er videnskab, er ikke kærlighed, ligesom en videnskab, der ikke er kærlighed, ikke er nogen absolut videnskab.» (LB7, 2552)

 

Oversikt for 2018-19 (Foreløpig plan - nærmere detaljer kommer etterhvert):

for 'MARTINUSTREFF' / "sirkulerende kosmologisk forum"

Samlingsted / ’hvor og når det skjer’ – hos:

 

Trygve &M  

tlf.412 52 144

Birthe
tlf.988 28 168
 

Ingebjørg tlf.99240445

 

 

Toril 

tlf.482 06 476

Tema –/innleder/foredr. holder - oppdateres på detaljert program etterhvert
9.juni 2018        hva er "FORSYNET" og hva "gjør" dette...hva er mitt forhold til "det"-  og ellers er dette delvis basert på  Ingolf Plesners'  foredrag om samme tema fra "høsten på Klint 2017"

modif.ppt

for "høsten 2018" og videre:

  1.sept- hos Birthe

lydopptaket

    Rolf Elving; snakker om sin tid hos Martinus, mm.
    6.okt.  En jord i endring, mennesker i bevegelse

lydopptak

  Terje M. Eggesvik
      merk at dette måtte flyttes til 27.okt av spes.årsaker for Bernt Bernt Hepsøe -se under
1.desember       Trygve S.: "Kapitalkreftene og hvordan disse ledet meg til Martinus."
   2.Feb.2019     Tove Grytvik Karma og  Helse.....  
    2.mars 2019   Morten – forts.om "livssubstansene"
      6.april 2019 Ingemar – tema kommer opp senere
4.mai 2019       Rune; konkrete eksempler på "kloder i første del av menneskeriket"- detaljert info fra FYSISKE kosmiske kontakter som er helt i samklang med 4.kap i LB1
  1.juni 2019     Greta Bylund
         

 

 

 

lørdag den 1.desember - 2018, kl.13 :

Foredragsholder; Trygve Slatleim:
 

Tema/tittel:

"Kapitalkreftene og hvordan disse ledet meg til Martinus." (Han søkte et alternativ til dagens "syke" økonomiske system, og fant det beskrevet i M-Kosmologi)


 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144/ mail: tslatlei@online.no

 

her er powerpointen fra Trygves' presentasjon:

https://docs.google.com/presentation/d/1WLpk62NzGEJBv4yMenjsHXBVULd1HmB5a8tXosJKC3I/edit?usp=sharing_eip&ts=5c07ef8f

 

og utdrag av lydopptak på http://galactic.no/rune/lyd/divKosmologitreff/trygveDes2018/

(men kan være nødvendig å bruke "øre-telefoner/headset for å få med innholdet, da Trygve etter 'slaget' har nedsatt taleevne.)

 

 

 

 

    lørdag den 27.okt 2018 kl.13

 

Bernt Hepsøe fra BODØ,  snakker om...


» En verden av kaos eller en verden av kosmos»

 

Begrepet tilfeldig brukes svært ofte i den hverdagslige samtale mellom mennesker, fordi de tror at livet er fullt av flaks og uflaks,
og at det ofte kan være totalt urettferdig. Dette er jo ikke så underlig da dette understøttes av den vitenskapelige utviklingslære,som snakker om tilfeldige mutasjoner på veien fra det primitive dyr frem til dagens menneske.

Her sier Martinus at der ikke finnes tilfeldigheter, at livet er logikk og planmessighet, ja faktisk matematikk.

Vi skal se om det finnes noen mønstre i vår virkelighet, i vårt liv, som kan bekrefte dette.

Det er iallefall hos:

Sted: Hos Toril G. på Mysen, Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

og send sms eller ring om mulig med beskjed om du kommer!

ellers var jeg/Rune,  på Martinus Center Klint i okt.18 og tok opp noe i lyd - hør evt via: link 

 


 

Lørdag 6. okt-18:

Foredragsholder; Terje M. Eggesvik

 En jord i endring, mennesker i bevegelse; Livet beskrives ofte som ei reise. Det er et utrykk for at vi ser at menneskene er underveis. Vi er i bevegelse.

Vi kan se på evolusjonen som ei reise fra enkle til stadig mer avanserte livsformer. I følge Martinus kosmologi har denne utviklingen et mål. Det innebærer at det er en tanke bak og at den har en hensikt.

I foredraget vil jeg kort komme inn på de store linjene og sammenhengen mellom jordens- og menneskenes forandring og utvikling. Jeg vil vektlegge menneskenes nåværende situasjon og muligheter.

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445 - send sms eller ring om mulig for slik å hjelpe å beregne hvor mye mat som skal forberedes.

lydopptaket: http://galactic.no/rune/lyd/divKosmologitreff/terjeEggesvikOkt18.mp3  eller se oversikt her


Lørdag 1.september - 2018; kl.13

Var Rolf Elving på besøk med et foredrag hos Birthe.

lydopptaket

Se bl a intervju med ham på:

https://www.youtube.com/watch?v=I2MSkhZTZtY

Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til henne på
988 28 168 om du kommer. Evt.mail til Birthe 
birthe.overgaard@getmail.no

             


- alle foredrag starter kl 13 om ikke annet er angitt og om mulig; ring eller sms  om du kommer til 'der det er'- pga mat-forberedelser - se under og prøv å være der "en halvtime" før!


                 

lørdag den 12.mai - 2018:

Foredragsholder; Morten Wethe:
Tid: 13 - > men vær der en tid før det

Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til
988 28 168 om du kommer.


Tema: "livs-substansene"  lydopptak


Stacks Image 18831Lørdag 7. april-18: Foredragsholder; Ingemar Fridell:

Ingemar skriver i mail:

Livet efter döden.
En stor mängd nära-döden- upplevelser vittnar om att livet fortsätter efter den fysiska döden. Martinus beskriver livet efter att kroppen har slutat fungera som en obeskrivligt underbar semester på det andliga planet. Därefter fortsätter vår personliga utveckling
i en ny mänsklig inkarnation, men även här i den fysiska världen befinner vi oss i ständig kontakt med en högre andlig värld.

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445 - send sms eller ring om mulig for slik å hjelpe å beregne hvor mye mat som skal forberedes.
lydopptak fra foredraget

 

Lørdag den 10.mars-2018. Kl.13, Rune Ø. om:

 Hva SOLEN er sett med åndelige, (mk-) briller. Altså tanker om prosessene på solen/stjernene- såvel fysisk som spirituelt belyst. Mennesket har alltid forgudet og tilbedt solen, og slik er det fortsatt for oss jordmennesker som enda har en grad av "krypdyr-arven" i oss. Og vi gjør jo alt for å bade oss i dette livgivende lys og varmehav fra Sola, vår egen stjerne som vi har tett på, og som er vårt makrovesen "et par spiraler foran oss" , og grunnlaget for alt liv. Den  har allerede "vart" i mer enn firetusen millioner år og har kommet omtent halvveis i sitt livsløp sier vitenskapen. Men vårt eget "slektskap" med sola, forstår de lite av, og heller ikke at den er like levende som deg/oss. For å kunne se dette livsaspekt av "alt" kreves kosmisk bevissthet, og med det "synet" blir perspektivet så annerledes. Men massene lever enda i kretsløpets "døde stadium" - der de tror at livet kun er BIVIRKNING av stoffet, materien. Men dette vil - jf. de innvidde - forandre seg i de kommende århundrer når NYE innsikter og erfaringer høstes for jord-menneskene. Vil man forberedes seg på disse tanker kan man lytte til hele eller andre halvdel av dette Martinus-foredrag

Foredragsholder: Rune Øverby.
Sted: Hos Toril G. på Mysen,
Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

 


 

  10.feb- 2018  kl 13; Greta S. Bylund: «På vei mot Evigheten»

trønderen Greta Synnøve Bylund, pedagog og gestaltterapeut, har i 25 år vært engasjert i kosmologi og selvutvikling.Har skrevet boken "livskrefter - perspektiv på selvhjelp"


Hun skriver i mail: "tittelen; «På vei mot Evigheten», er temaet jeg tar for meg i foredraget 10 feb.2018.
Siden foredraget ikke er skrevet ferdig og ennå ikke har funnet sin form, kan jeg bare antyde deltema
som vil bli berørt.
Stikkord :
veiledning som blir gitt - nye sanser - selvutviklinga - kretsløpas avsløringer -
balanse - allkjærligheten - vår egen bølgelengde - livet som forbereder oss -
å kunne se Gud/Evigheten - den store fødselen.

Ei sånn oppramsing er kanskje ikke så inspirerende eller lokkende, men husk: Helheten er større enn
delene! Jeg gleder meg til å se dere og håper vi kan inspirere hverandre hos Birthe den 10. februar!

Kjærlige hilsener fra Greta
Ps: Aller mest gleder jeg meg til den fantastisk gode maten!"


Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til
988 28 168 om du kommer. Evt.mail til Birthe på: tlf
988 28 168


Delvis lydopptak av foredraget

 


 

 

  4.feb- 2017 kl 13; Greta S. Bylund: «Vår vei videre».

 

 

 

 

trønderen Greta Synnøve Bylund, pedagog og gestaltterapeut, har i 25 år vært engasjert i kosmologi og selvutvikling.Har skrevet boken "livskrefter - perspektiv på selvhjelp"

Hun skriver i mail: "Jeg vil snakke om det som er «kjent stoff» for mange av dere, om den utviklingen som ligger foran oss jordmennesker. Selv om det er «kjent stoff», så er det jo sånn, at andres framstillinger kan inspirere oss! Det kan være fordi en foreleser har en litt annen vinkling eller bruker «nye» ord, eller det kan være at vi er spesielt åpne og mottagelige denne dagen, på grunn av noe som skjedde i går.
Mye spiller inn, og vi skal jo vokse oss inn i dette stoffet.
Jeg håper at min vinkling kan inspirere noen av dere, få små polletter til å ramle ned og finne
sin plass og forsiktig befrukte den enkeltes arbeid med å omskape seg selv. Det er nok
mange «polletter», for å si det sånn, som kreves langs veien med å integrere det teoretiske
stoffet.
I tillegg til vår kjære Martinus, vil også mystikeren Lao-Tzu, som kom med en stor gjenløsing
for 2500 år siden, taoismen, bli gitt plass i foredraget."

lydopptak fra foredraget på link her i mp3

 


 

 

4.mars 2017 kl.13

Nils Hauken, pensjonert flyger hos Braathen/senere SAS, holder foredrag med tilhørende bilder/illustrasjoner om:

"Mottakeligheten for de kosmiske analyser" eller også kalt "menneske-kategoriene" som Martinus analyserer i første bind av Livets Bog, og som en annen flyger-kollega av Nils - Kåre Sørensen i Tromsø- har laget  denne oversikten på - (og her noe i tekst om det fra Rune's studienotater om emnet) og som da blir betydelig utdypet i foredraget.

 

Sted; Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

 

Delvis opptak: pdf &lyd

 


 

Stacks Image 18831Lørdag 1. april-17: Foredragsholder; Ingemar Fridell:


 

Världsimpulser och kulturens framväxt

Martinus förklarar hur vår tids kultur har vuxit fram gradvis under inflytande av stora genomgripande världsimpulser. Vi befinner oss nu på tröskeln till en ny och spännande tidsepok som kommer att förena mänskligheten i en världsomfattande kultur som kännetecknas av högintellektualitet, humanism och osjälvisk kärlek.


   

 
Hør lydopptaket her.

 


Lørdag 6.mai  2017, kl.13

'Selvmord i lys av de kosmiske analyser'

v. Rune Øverby

Hvert 40. sekund er det noen som begår selvmord i verden. Det tilsvarer nesten en million selvmord hvert år, viser Verdens helseorganisasjons tall. Og gjennom de siste 20 årene er det registrert et stigende antall selvmord i de fleste europeiske land, og særlig i de nordiske landene, spesielt Danmark; SELVMORD TAR FLEST LIV I  NORDEN!!- med 3-4x så mange unge gutter som jenter. Hva skyldes dette? Dette skal sees i lys av det store vendepunkt som vi er i nå  - i  den kosmiske utviklingen. Også litt om hvordan en selvmorder kan oppleve overgangen (eksemplel på en som tilsv. dør under mørke tanker), og noe fra senere kommunikasjon til "dem".

 

Martinus; under et foredrag...: "alle som sitter i denne sal har SELV tatt sitt liv en eller flere ganger"

om temaet med eksempel på hva en selvmorder for ca 100år siden

opplever en tid etter overgangen- lydutdrag fra "I believe"- del 4 eng.

Min bror sa han iblant var syk for å slippe dager på små-skolen, men mor mente han slett ikke var syk og dro ham - ganske flau som han var - med tilbake til klasserommet. Etter et par slike forsøk forsto han at DET ikke var løsningen, og på SAMME måten blir en selvmorder hurtig koplet inn i fysisk inkarnasjon igjen for å forsette "livets iblant tøffe SKOLE". Altså ingen løsning å "rømme hjem" fra hverken skolen eller "livet".

 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144

(ØVREVEGEN 7A på Råholt i Eidsvold kommune).

 

Og det går tog hver 1/2 time fra Oslo til Råholt og det er ca et kvarter å gå fra togstoppen på Eidsvold Verk/Råholt til der det 'skjer' eller man kan bli hentet på stasjonen (41252144)

Lørdag går togene hver halvtime. De kommer fra Drammen, og går hver 24. min. og 54. min. fra Oslo S og bruker ca en halvtime på turen.

 

her p-point'n av foredraget, og "legger inn lyd" evt. senere


 

 

 

Lørdag 3. juni- 2017, kl.13:

 

Foredragsholder; Lars Östnäs:

 

Livets teater.
Lars sendte meg denne teksten:

"Vårt liv utgör ett gigantiskt skådespel som vi kallar ödet (skjebnen)

Martinus har mycket intressanta analyser av detta eviga skådespel,
där vi samtidigt är regissör, skådespelare och åskådare...."

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445

 


høst 2017

lørdag den 9. september - 17: Foredragsholder; Morten Wethe:
Tid: 12:30 - 17:00

 

Tema: Den kosmiske kjemiker

Det går opp og ned her i livet. Våre bestrebelser på å skape trivsel og glede for oss selv og andre, blir noen ganger mindre vellykket. Noen av oss kan tidvis oppleve det som å famle mer eller mindre i blinde.

I dette foredraget vil jeg belyse de tre energiene som er sentrale i opplevelsen av vårt daglige virke. Disse er tyngde-, følelses- og intelligens-energiene. Jeg vil forsøke å gi deg økt klarhet så du lettere kan identifisere hvilke energier du bruker, avdekke hvordan du kombinerer dem, og forstå virkningene

lydopptak


Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144

 


 

 


 

Den 14.okt- 2017: Foredragsholder; Tove Grytvik

tid: kl.13 - men vær der helst en halvtime før.
 

 

Tema: 'livet i mikrokosmos' - Tove skriver i mail;

Jeg vil snakke om;

Martinus; «En kærlighed, der ikke er videnskab, er ikke kærlighed, ligesom en videnskab, der ikke er kærlighed, ikke er nogen absolut videnskab.» (LB7, 2552)

 


 

 

Sted; Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

 

 

 


    lørdag den 11. nov 2017

 

Bernt Hepsøe fra BODØ,  snakker om...

ALT er tanker – hvorfor ikke tenke seg frisk?

 En noe pretensiøs tittel som kanskje burde hatt som undertittel lettere sagt enn gjort, men Martinus åndsvitenskap viser hvordan alt i universet er tanker, følelser og bevissthet,

Som påvirker og styrer livet og harmonien, både i vår egen organisme og i verden omkring oss. Vi livnærer oss ganske enkelt på tanker som vi må få kontroll over, for å opprettholde balanse og sunnhet i våre fysiske og mentale legemer.

Den intelligensmessige forklaring på tankens makt og vår forståelse av dette, kan hjelpe oss til å få en oversikt over hvilke faktorer som styrer utviklingen av vår tenkning, og hvordan vi selv kan bidra til denne utvikling. Like selvklart som det  i dag er for oss at vår fysiske næring må være av en viss kvalitet, like selvklart kommer det i fremtiden å bli at vår psykiske eller mentale næring må inneholde den rette næring eller inspirasjon.

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo  kl.13

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445
 

delvis lydopptak og ppt


 

 

MERK- FORANDRET DATO HER:

 

 

 

 

lørdag den 2.desember - 2017: Foredragsholder; Trygve Slatleim:
 

Tema:

mer om energi-begrepet i forskjellige belysninger, hva er 'materien' egentlig?


 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144

 

 

delvis lydopptak og ppt 

 

 Et typisk dagsprogram er:

12.30. Ankomst
13.00. Dagens foredrag starter.
14.00. Vi spiser lunsj og hygger oss sammen.
15.30. Vi samtaler om dagens tema.
16.30. Pause
17.00. Fritt Forum.
17.45. Pause.
18.00. Underholdning og/eller eventuelt fellesbeskjeder.

 

* Man må ikke bruke Martinus-treffets mail-liste til sine egne personlige ting, eller bruke mail-listen til å informere om andre menneskers private liv og følsomme områder.

* Hvis man man får problemer med en eller flere i gruppen tar man kontakt med personer som har en råd-givende funksjon, f.eks Norsk Martinusfonds-medlemmene.

* Hvis man fortsatt er utilfreds med enkelte gruppemedlemmer eller andre ting i gruppen, så må man selv forlate gruppen.

DE SYV KOSMISKE LEVEREGLER

- den ideelle livsholdning

1) Utslett begrepet "fiender" av din bevissthet.
 

2) Ta aldri til motmæle over for sinne, baktalelse eller andre former for ubehag som er rettet mot deg.
 

3) Si aldri selv noe ondt om noen eller noe.
 

4) Vær absolutt sann og ærlig i alle livets forhold.
 

5) Vær absolutt upåvirkelig av smiger, ros eller kritikk/bebreidelser (dansk: dadel)
 

6) Vær aldri med om å drepe, såre eller lemleste.
 

7) La aldri din tanke avvike fra å beskjeftige seg med på hvilken måte du absolutt best kan tjene dine med-vesener. Da utfører du den aller høyeste form for yoga eller den fullkomne trening av den del av utviklingen som er innenfor din viljes rekkevidde - og som i forbindelse med den øvrige del av livets egen bearbeidelse av din natur, til slutt vil føre deg til den moralske genialitet, eller omskape deg til å utgjøre den fullkomne vesen eller et "gudemenneske".

(Dette var praktiske leveregler som Martinus opprinnelig ga som svar i Kosmos nr. 3 s.14 i 1933)

 

Fra 2016/tidligere år; der noen har lydopptaks -linker og tilsv. for tilhørende p-point'er :

husk at  Martinus Kosmologi er tidløs informasjon: (merk at det er linker på det over/under i blå skrift)

 

Den 6. februar - 16: Foredragsholder; Morten Wethe:
 

 

Tema: Presentasjon av Ny MartinusGuiden hjemmeside i Danmark, Norge og Sverige (Skandinavisk MartinusGuiden)

 

Nå helt nylig så har Norge også kommet med i denne Skandinaviske Martinusguiden, som allerede har blitt driftet så aktivt og fint i både Danmark og Sverige allerede i en årrekke, men hvordan skal denne siden egentlig driftes her i Norge..? Og hva kan den ha av betydning når det gjelder Martinus-aktivitetene våre her samt for samarbeidet vårt iøvrig i mellom våre nærmeste Skandinaviske land..? Et annet spørsmål: Hvordan kan vi best koordinere våre nå bestående 4 norske nettsteder? Dette og mange andre spørsmål ønsker vår norske kontaktperson, Morten Wethe, å belyse under dette foredraget sitt.


 

Sted: Hos Birthe på Holmlia i Oslo.
Nordåssløyfa 4, 1251 Oslo. T.988 28 168 - MEN det ble  ikke gjort lydopptak av dette.
 

 

 

 

Den 5. mars - 16: Foredragsholder; Trygve Slatleim:
 

Tema: Fri energi


Hva taler for at det finnes noe sånt ?

Hva vil en slik teknologi bety for menneskeheten på jorden ?

Hva med Martinus kosmologien og fri energi ?

 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144

Lydopptak fra møtet i 4 deler. For å høre eller laste ned, klikk på en av delene;  DEL1  DEL2  DEL3  DEL4   Trykk her for powerpoint.


 

 

 

Stacks Image 18831Den 2. april-16: Foredragsholder; Ingemar Fridell:


 

Ett jordiskt paradis – omöjlig dröm eller realistiska framtidsutsikter?
 


Är vi på väg mot en alltmer kaotisk och konfliktfylld framtid eller finns det fortfarande hopp om en fredlig värld som ger lycka åt varenda människa på jorden? Martinus beskriver en helt ny form av samhälle som kan överbrygga alla partipolitiska motsättningar och förena mänskligheten i en anda av fred, rättvisa och allkärlek.

 

Lydopptak fra møtet i 3 deler. For å høre eller laste ned, klikk på en av delene. Foredrag  Spørsmål og svar  Fritt forum


Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445
 
 


 


 


Den 7. mai: Foredragsholder; Søren Olsen:
 

 

Tema: 'At forstå sig selv og tiden vi lever i' 
 

Martinus åndsvidenskab udelukker tilfældighed i menneskets udvikling – ja i al udvikling. Mennesket er undervejs mod en meget dybere forståelse af sig selv. Denne dybere forståelse åbner for at tolke tiden vi lever i og se hvad fremtiden naturnødvendigt vil bringe. Dyret i mennesket regerer verden. Den nære fremtid bliver ikke let. Den er en nødvendig overgang til samfund funderet i demokrati og meget mere menneskelighed.

Sted; Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

 

Lydopptak fra foredraget. (bruk Chrome eller microsoft explorer her som nettleser/avspiller om andre/Firefox forvrenger lyden  eller  ikke kan spille lydfila, som er i komprimert mp3)

 

Søren refererte ellers fra en interessant bok av Dostojevski  i fordraget - om en som hadde bestemt seg for å gjøre selvmord, men før han gjorde det, så falt han i søvn, da han bl a like før ble distrahert av et møte med et fattig barn og andre ting, slik at han derfor utsatte selvmordet. Men i drømmen derimot, så utførte han faktisk selvmordet og ble "som død" - altså i drømmen - brakt til en annen klode som gjorde så dypt inntrykk på ham at han faktisk IKKE gjennomførte selvmordet, da han igjen våknet. Dette er et 150år +  gammelt eksempel på hvordan våre hjelpere faktisk griper inn. Her er link til utdrag av lydfila fra denne bok av Dostojevski i mp3- nedlastbar. Verdt å lytte til ! og det er da del 3 av lydlink-fila)

 

(hør også - det er første del av denne lydlinken - dansk god lydopplesning av boken KROTKAJA- Fortælling af Fyodor Dostoevsky. - rørende, dyp historie, med et tragisk utfall= selvmord. Denne boken kan også leses online på dansk-norsk på linken http://runeberg.org/krotkaja/  eller her i text)
 


 


 

Den 4. juni- 2016: Foredragsholder; Lars Östnäs:


Tema: Polforvandlingen
 

Den pågående polförvandlingen
Det senaste århundradets förändring av könsrollerna är dramatisk, som bland annat synliggörs av kvinnans aktiva deltagande på allt flera fronter i samhället. Men den beskriver också en djupare betoning av det individuellt mänskliga bortom könsstereotyperna. 

 

Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo

 

Lydopptak fra møtet i 4 deler. For å høre eller laste ned, klikk på en av delene. Foredrag om skytsengler   Foredrag om polforvandling  Spørsmål og svar   Fritt forum

 


Nyere video-MK-foredrag i Norge - men mest 'svensker og dansker' som forteller her


Da blir det  - på noe kort varsel – et Martinus-treff på ’øya til NORA’- lø. 13.aug-2016- som også da er 126 år og 2 dager etter Martinus fødsel (11.aug-1890) – og tiden er kl 14 – men oppmøte på ’båtplassen/fergeleiet’ er kl. 13 – og vær presis eller TIDLIG UTE! Prøv å synkronisere eller avtale med andre du vet vil med, slik at man slipper å kjøre skyttel-trafikk å hente folk ’hele dagen' med båten hennes de 250metrene over vannet.

 Foredrag blir ’ganske forenklet’, med Morten, ’om å  ta ting på den rette måten’ – men om han ikke har anledning å komme, så ’kåserer Rune med noe om ’DYKK NED I RAGKNAROKKET’. (Dette siste blir som alternativ holdt ved neste MK-treff hos Martine og Trygve på Råholt, den 10.sept. Lørdagen før- som er ’vanlig MK-treff dag – er jeg/Rune på en foredragtur til Kr.Sand-Stavanger, så DERFOR da den 10.i dette MK-treff for sept.).

 merk at ALLE MÅ TA MED SEG DET DE ØNSKER Å SPISE SOM ’MATPAKKE’/eller annen te/kaffe-snaks – MEN TE OG KAFFE FÅR MAN PÅ ’ØYA TIL NORA’.

 Kartlink til stedet og ’fergestedet’ til høyre for øya da:

http://kart.finn.no/?lng=11.41776&lat=59.71324&zoom=15&mapType=norhybrid

Adr er (til båtstedet): .

 og kjør så langt veien går – den hvite streken på kartet til høyre for øya.

(se evt også link her til siste huset før sundstedet: link - men fortsett 300 m etter det!

 telefoner – NORA HIDLE på Hemnesøya – 92464512, 63864677

 Rune 99707881 og Trygve 41252144 - regner med å være der noe før for evt å synkronisere overfarten.

Lydopptak fra møtet i 2 deler. For å høre eller laste ned, klikk på en av delene. Foredrag  Nora forteller om Hemnesøya


lørdag 10.sept- 2016;

’kåserer Rune med noe om ’DYKK NED I RAGNAROKKET’ -  hos Martine og Trygve på Råholt, den 10.sept. kl.13:

Martinus forteller at vi nå i lever i "fasen av Ragnarokket"- da restene av våre primitive sider skal opp og ut og FØLELSES-LEGEMET skal 'renses og balanseres'. Dette er en tøff tid for mange, ja alle -  og 'hvor lenge skal dette vare' spør folk seg? Disse spørsmål tas opp i dette innlegg og hva som venter oss når vi kommer ut av denne vanskelige indre 'husvask'  (samt litt om hva som skjer når vi kommer over til 'neste fase' i mellomlivet/etter døden, berøres også). (Les evt mer på link her)

 Her link til samlet sammensatt/samlet stoff med sitater fra Martinus uttalelser rundt det - men merk dette da er løsrevne setninger som uten hele sammenhengen, til en grad muligvis  kan mistolkes.

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144  kl 13   

 ikke gjort lydopptak- men HER er ppforedraget ellers å studere -  (legger muligvis inn en ny  lydfil senere)


lørdag 1. okt 2016; 'om GAVEKULTUR I PRAKSIS' - tema til 'rundeprat'/diskusjon og tankeutveksling i forbindelse med bl a de praktiske sider av "M-saken". (ideforslag og innlegg ved Peter M.Ravn)

les gjerne artikkelen GAVEKULTUR som en frivillig forberedelse og hør evt OLE TH. snakke om samme her i 'dansk lyd'.

Sted;Hos Toril Garseg,  Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476 kl 13.

 

*   *   *

det ble ikke gjort lydopptak fra denne dagen, som bl a gikk på den 'forvansking' som er skjedd siste tiden i det å være frivillig medarbeider i KLINT, som da Peter delte. Og  i 'underholdningen' etterpå viste jeg (Rune) bilder fra turen jeg var invitert  med på til "Damanhur-senteret" i Nord-Italia  og Peter hadde også vært der flere ganger og kunne fortelle om sine tanker rundt det. For de som er interessert å vite litt om dette kunstneriske 'mirakel'- kan man se bl a disse bilder - (link på bilder av tempelet:) https://www.google.no/search?q=damanhur+temple&biw=1024&bih=644&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX14zDzLXPAhWKKiwKHeYkBQUQ_AUIBigB og noen fra omgivelsene: https://drive.google.com/drive/folders/0BwqvsdxQ44_iZ3MtX0RmQWlkQTA

og her deler Stein E. sine tanker rundt deres filosofi- gjort etter sitt besøk der i 2007

og del 2 på http://www.alternativkanalen.com/mp3a/damanh2.mp3

 


    lørdag 5. nov 2016

 

Bernt Hepsøe fra BODØ,  snakker om den noe spesielle  tiden nå/ profetier&forutsigelser

ut fra Martinus tanker, (....og vel- kanskje for manges vedkomne - videre spekulasjoner i temaet 'fremtiden'.)

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo  kl.13

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445
 
lydopptak og pp-foredrag til dette kan sees og høres her

 


 

 

lørdag 3. des. 2016,

Foredragsholder; Trygve Slatleim:
 

Tema: 'tro eller viten'

Trygve skriver litt om dette slik:
 "Hvor mye av mine kunnskaper har basis i eksakt viten, og hva har egentlig  basis i tro på noen eller noe."

 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt, kl.13,  tlf.412 52 144

(ØVREVEGEN 7A på Råholt i Eidsvold kommune).

Og det går tog hver 1/2 time fra Oslo til Råholt og det er ca et kvarter å gå fra togstoppen på Eidsvold Verk/Råholt til der det 'skjer' eller man kan bli hentet på stasjonen (41252144)

 

(Lørdag går togene hver halvtime. De kommer fra Drammen, og går 24 minutter og 54 minutter fra Oslo S.

Fra Nasjonalteatret ca. 6 minutter tidligere. Det er kun 30 minutter reisetid til Eidsvoll verk fra Oslo S.. Pris kr.46 for honnør/barn og det dobbelte for voksne)


 

Vårt siste treff innenfor år 2015 var:

 

Lørdag den 5. desember. MAKROKOSMISKE SAMTALER OG INSPIRASJONER.

Foredragsholder: Rune Øverby.
Sted: Hos Toril G. på Mysen,
Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

Klikk her for å høre eller laste ned lydopptak av foredraget.   Klikk her for powerpoint.

 

'Vi kan møte et menneske som inspirer oss veldig og som løfter tanker/bevisstheten med dyp glede. Slik er det også med våre 'større medvesener' - altså for vår 'moder jord'  jf. Martinus. Altså - når makro-individet vi lever inne i - enten det er jorden/planetene eller solsystemene - utveksler tanker med SINE medvesener -  så påvirkes vi i høy grad - på "godt og ondt" !

F.eks. skriver Martinus i LB3 stk.667 om hvordan fortidens kosmiske katastrofer hadde sin dypeste årsak i planetære konflikter -  altså 'krangel' på et makrokosmisk nivå. (utfyllende info fra andre kilder) Når vi selv har sinne-utbrudd så skapes tilsvarende kaos på myriader av elektroner/les-'planeter i vårt mikrokosmos'. Dette skaper sykdommer som korte eller langsiktige virkninger - avh. av hvor ofte de gjentas og hvordan de er "energiblandet" med grunnenergiene ellers.
Men klodene kan også ha
oppbyggende og gjensidig inspirerende tankeutvekslinger, og det er slike som nå ligger bak hele den nye verdens-impuls' overstråling av vår klode i denne tiden vi nå lever i, og som vil løfte hele sivilisasjonen de kommende århundrer/årtusener jf. Martinus og andre visdomskiler.' En veldig forklarende artikkel har Martinus ellers skrevet om dette med tittelen 'De kosmiske kræfter bag verdens-genløsningen'

 

 


 

Tidligere tips:

Ole Therkelsen's video-undervisning rundt Martinus Kosmologi

Høsten 2015 kom online: oversatt til norsk e-bok med kosmologisk vinkling: LYKKEN OG LIDELSEN  - pdf

*   *   *

her er 'arrangements-komiteen' fra og med sommeren 2016, f.v Rune, Trygve og Peter.

 

De som sto for (den opprinnelige-) temagruppa på Korum Vestre, var tidligere: Rune Øverby, Heidi Welander Wallum, Helen Claesson og Michel Ninauve. Vårt nye navn fra 2015 ble 'Sirkulerende kosmologisk forum', og arrangementene fortsetter også nå i 2017 - som før -  på varierende steder i private hjem. For flere opplysninger om hvor foredragene holdes, så følg med på denne nettsiden/evt. på martinusguiden.no -  eller kontakt Rune via e-mail: - runeespa@gmail.com , eller på mobil: 99707881 / fasttelefon: 62580886

 

INFOSIDE OM MARTINUS  KOSMOLOGI   |  MER

der MK-treffene var de 4-5 første årene    https://www.facebook.com/martinusguiden

 

 

Stacks Image 3752

Korum-huset/gården, der aktiviteten var i tidsrommet 2010-1014,  på den tiden da  initiativ-tageren til disse treffene;  Helen Claesson, bodde der. Hun bor nå i Arvika, der hun også arbeider med å lære flyktninger  bl.a. svensk språk - men kommer iblant  og "lyser opp" på disse treffene, som hun altså var 'fødsels-hjelperen' til.

 

 

 

b

b

b

b

b

b

b

 

b

b

b

b

b

b

 

 

 

 

 

 

b

bakgrunnsbilde er av Martinus fra tiden da han gjennomgikk sin 'kosmiske fødsel/innvielse' i 1921 - 30 år gammel -  som satte ham  i stand til å skape disse åndsvitenskapelige analyser på det overfysiske felt.